Aanvullende vragenlijst

Welkom in onze praktijk. Als aanvulling op uw dossier van uw vorige huisarts, willen we u graag een aantal vragen stellen.

Vragen die u liever niet wil beantwoorden kunt u gewoon open laten.

  Persoonlijke gegevens

  Naam

  Voorletters

  Geboortedatum

  Werk

  Wat is uw beroep (geweest)?

  Gezondheid

  Hoe kijkt u zelf tegen uw eigen gezondheid aan? Bij gezondheid kunt u denken aan uw leefstijl, uw fysieke gezondheid en mentale gezondheid.

  Gebruikt u zelfmedicatie/vitaminen die u regelmatig koopt bij apotheek of drogist?

  Zo ja, welke?

  Bent u overgevoelig(allergisch)?

  Zo ja, waarvoor?

  Rookt u?

  Zo ja, hoeveel per dag:

  Gebruikt u alcohol?

  Zo ja, aantal glazen per week:

  Gebruikt u drugs?

  Zo ja, welke:

  Hebt u in uw leven ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt waarvan u vindt dat uw huisarts dit moet weten? (Bijvoorbeeld verlies van dierbaren, verkeersongevallen, arbeidsongeschiktheid, vluchteling, (seksueel) geweld, natuurrampen.)

  Ruimte voor aanvullende opmerkingen voor uw huisarts: