Huisartsen

Zorgaanbod

Basisaanbod

Wij zorgen voor de eerste opvang bij gezondheidsklachten. Bij de meeste aandoeningen kunnen wij diagnostiek en behandeling  in de praktijk of tijdens een huisbezoek verrichten. Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen. Dit kan  bij het huisartsenlaboratorium (SALTRO) of bij een van de ziekenhuizen. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitgebreider laboratorium onderzoek of röntgenfoto’s of echo’s. Eerste hulp bij ongevallen. Voor eerste hulp kunt u ook bij ons terecht. Heeft  u een wond, verstuiking, iets in het oog of twijfelt u iets gebroken heeft dan kunnen wij u helpen.. Het is handig als u even van tevoren telefonisch overlegt met de assistente.

Uitgebreid Aanbod

Ook de volgende zaken vallen onder ons zorgaanbod:

Kleine chirurgische verrichtingen

Voor het verwijderen van kleine huidafwijkingen kunt bij ons terecht. Het gaat dan met name om onschuldige moedervlekken, vetbulten, steelwratten, talgkliercystes, enzovoorts. Ook voor het behandelen van een ingegroeide teennagel of het insnijden van een abces of ontstoken talgklier kunt u in onze praktijk terecht. Zonodig wordt het verwijderde weefsel opgestuurd voor verder onderzoek.

ECG (hartfilmpje)

Een ECG geeft informatie over de werking van het hart. Dit onderzoek wordt door de assistente verricht en door de huisarts beoordeeld. Bij dit onderzoek worden er elektroden op de borstkas en armen en benen geplakt. De elektroden registreren zwakke  stroompjes die uit het hart afkomstig zijn. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

24- uurs bloeddrukmeting

Als het onduidelijk is of de bloeddruk verhoogd is, kan dit onderzoek uitkomst bieden. Er wordt gedurende 24 uur automatisch bloeddruk gemeten dmv een kastje en een manchet om de arm. De metingen worden opgeslagen en kunnen later beoordeeld worden. Tijdens de afspraak met de doktersassistente krijgt u instructie en wordt de bloeddrukmeter aangebracht. De volgen de dag levert u de meter weer in.

Vaatonderzoek benen (Doppler)

Met dit onderzoek wordt bekeken of u een vernauwing van de bloedvaten (slagaders ) van de benen heeft. U ligt op de onderzoeksbank met ontblote armen en benen. De bloeddruk wordt aan armen en benen gemeten en met elkaar vergeleken. Als de bloeddruk aan de benen verlaagd is, kan dit betekenen dat er een vernauwing is. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de assistente en duurt ongeveer 15 minuten. De huisarts bespreekt de uitslag met u.

Longfunctieonderzoek

Het longfunctieonderzoek bestaat uit een aantal metingen waarbij gekeken wordt hoe goed uw longen functioneren. Er wordt bijvoorbeeld gemeten hoeveel lucht u kunt in- en uitademen en of er sprake is van een vernauwing in de luchtwegen. Longfunctie onderzoek wordt gebruikt bij verschillende longziekten, de bekendste hiervan zijn  astma en COPD. De praktijkondersteuner of de longverpleegkundige verricht dit onderzoek en bespreekt de resultaten met u.

Ambulante Compressie Therapie

Ambulante compressie therapie (ACT) is het zwachtelen van de benen. Dit is nodig bij de behandeling van bijvoorbeeld een open been of bij de behandeling van vocht vasthouden door onvoldoende werkende aders in het been. Vaak worden in aansluiting op deze behandeling elastische kousen aangemeten. De assistente verricht deze behandeling.

Wratten behandeling

Tijdens het spreekuur van de doktersassistenten kunnen wratten behandeld worden. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken. De praktijkassistente stipt de wratten aan met vloeibare stikstof. Het verwijderen van wratten met stikstof gebeurt door middel van bevriezing en is vaak wat pijnlijk. Soms moeten de wratten meerdere keren worden aangestipt.

Stoppen met roken

Als u wilt stoppen met roken kunt u dat natuurlijk zelf doen. U kunt ook begeleiding vragen. Bespreek dan uw plannen eerst met uw huisarts. Als intensieve begeleiding en ondersteuning met medicijnen zinvol zijn, dan zal de huisarts een afspraak bij de praktijkondersteuner voor u maken. Zij kan met u een individueel plan opstellen om de kans zo groot mogelijk te maken dat het u lukt om te stoppen met roken.

Spiraal plaatsen

U heeft met de huisarts besproken welk spiraal voor u het meest geschikt is. Het spiraal wordt door de huisarts geplaatst. Een geschikt moment is binnen een week na het begin van de menstruatie Bij inwendig onderzoek wordt een speculum (eendebek) ingebracht. De baarmoedermond is dan goed zichtbaar. Via een dun buisje wordt het opgevouwen spiraal in de baarmoeder gebracht. Het plaatsen kan pijnlijk zijn. Het kan helpen om een uur voor het inbrengen een pijnstiller in te nemen, bijvoorbeeld 400 mg ibuprofen en 2x 500 mg paracetamol. Na 6 weken wordt een controle afgesproken.

Reizigersadvies

Reizen naar verre landen in de tropen of subtropen kan extra risico’s met zich meebrengen. Het is afhankelijk van de bestemming, de duur van de reis, de activiteiten tijdens de reis en natuurlijk uw eigen gezondheid welke vaccinaties, malariapillen of andere maatregelen nodig zijn. Huisartsenpraktijk Mariahoek is een gecertificeerd vaccinatiebureau en is bevoegd om bijvoorbeeld gele koorts vaccinatie te geven  ( http://www.lcr.nl/Adressen ) Ook voor vragen over ziekteverschijnselen na de reis kunt u bij ons terecht.

SOA onderzoek (geslachtsziekten)

Er bestaat de behoefte om op een eenvoudige manier  onderzoek te doen naar geslachtsziekten. Als u klachten heeft die wijzen op een soa, maak dan een afspraak met uw huisarts.

Diabetes Ketenzorg

Wij behandelen mensen met diabetes type 2 in een zorgprogramma waarbij wordt samengewerkt met diabetes verpleegkundige, internist, oogarts, diëtist,  podotherapeut en pedicure. Zo zorgen we  voor een optimale begeleiding van uw diabetes. Huisartsenpraktijk Mariahoek maakt deel uit van de HuisartsenUtrechtStad(HUS) die dit ketenzorgprogramma organiseert.

COPD Ketenzorg

Wij behandelen mensen met COPD (chronische bronchitis, emfyseem) in een zorgprogramma waarbij wordt samengewerkt met longverpleegkundige, longarts, diëtist en fysiotherapeut. Huisartsenpraktijk Mariahoek maakt deel uit van de HuisartsenUtrechtStad(HUS) die dit ketenzorgprogramma organiseert.

Astma spreekuur

De praktijkondersteuner en longverpleegkundigen hebben een  apart spreekuur waar u wordt behandeld en begeleid als u astma heeft. Astma betekent een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen, waardoor u last kunt hebben van periodes met benauwdheid, piepen en hoesten. Tussendoor zijn de meeste patiënten klachtenvrij. Astma is over het algemeen goed te behandelen. Een regelmatige controle is van belang voor het behoud van een goede conditie van de luchtwegen. Ook kijken we welke medicatie voor u het meest geschikt is en of het inhaleren van de medicijnen goed gaat.

Spreekuur vermindering risico op Hart en Vaatziekten

Risicofactoren voor hart en vaatziekten  zijn: roken, suikerziekte, hoge bloeddruk, overgewicht, weinig lichaamsbeweging, hoog cholesterol en hart of vaatziekten in de familie op jonge leeftijd. De huisarts of praktijkondersteuner kijkt samen met u hoe groot uw risico is en of het zinvol is om maatregelen te nemen om het risico te verkleinen met leefstijlverandering of medicatie. Als u al een keer een hart of vaatziekte heeft doorgemaakt, zoals een hartinfarct of een beroerte, dan is het belangrijk om in ieder geval elk jaar na te gaan of er aanpassingen nodig zijn aan leefstijl of medicijnen. Daarom wordt jaarlijkse controle door ons geadviseerd. Ook laboratoriumonderzoek maakt onderdeel uit van deze controle.

Slaapapnoe

Slaapapnoe (OSAS) is een aandoening waarbij de ademhaling tijdens het slapen stopt. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw gezondheid. U kunt hierdoor overdag vermoeid raken, een hoge bloeddruk ontwikkelen, depressieve klachten krijgen en bijvoorbeeld achter het stuur in slaap vallen. Onze praktijk doet mee met een pilot om eenvoudig thuis te onderzoeken of u slaapapnoe heeft. Uw huisarts kan bij SALTRO een polygrafie aanvragen. U krijgt bij SALTRO uitleg en er wordt een kastje aangesloten waarmee tijdens de slaap, ademhaling, hartslag, zuurstofgehalte en dergelijke worden geregistreerd. U slaapt gewoon thuis en levert de volgende dag het kastje weer in. De uitslag wordt met u besproken door uw huisarts.

Vragen rond het levenseinde

Als u ouder wordt of als uw gezondheid slechter wordt heeft u misschien vragen of zorgen over hoe dat moet gaan als u ernstig ziek wordt of steeds meer afhankelijk wordt van anderen. Wij willen daarover graag met u in gesprek zodat u en wij ons daar op kunnen voorbereiden en weten wat we van elkaar kunnen verwachten.  Daarbij kunnen ook vragen over bijvoorbeeld euthanasie aan de orde komen.

Eventrecording bij vermoeden van een onregelmatige hartslag

U heeft wel eens last van hartkloppingen of overslaan van het hart, maar natuurlijk net niet als u bij de dokter bent. In die omstandigheden is het handig om de hartslag te kunnen vastleggen met een eventrecorder op het moment dat u klachten heeft. De assistente geeft u instructie over het apparaatje dat u mee naar huis krijgt en waarmee u de hartslag kan registreren als u klachten heeft. De huisarts bespreekt de uitslag met u.

Cyriax injecties

Bij sommige ontstekingen van pezen, slijmbeurzen en gewrichten kunnen Cyriax injecties verlichting geven. Hierbij wordt een ontstekingsremmer ingespoten. Voorbeelden waarbij zo’n injectie kan helpen zijn: klachten van een slijmbeurs of kapsel van de schouder, een tenniselleboog, een triggerfinger, klachten van de pols of een ontsteking van de slijmbeurs van de heup. De injectie wordt verricht door uw huisarts.

Uitstrijkje bevolkingsonderzoek

De assistentes van de Mariahoek zijn opgeleid om de uitstrijkjes te maken voor het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker. Vrouwen van 30 tot en met 60 jaar krijgen hiervoor elke 5 jaar een oproep.

Begeleiding psychische problemen

POH GGZ Onze praktijkondersteuner GGZ kan u helpen bij klachten als overspannenheid, depressie , angst, rouw, oververmoeidheid, lichamelijke klachten die niet te verklaren zijn. Zij werkt nauw samen met uw huisarts. De begeleiding bestaat meestal uit een aantal gesprekken waarna u zelf weer verder kan. Soms wordt voor verdere behandeling doorverwezen naar een psycholoog maatschappelijk werk of psychiater.

Afspraak maken

Er zijn van maandag tot en met vrijdag verschillende spreekuren per dag. Meestal duurt een afspraak waarin een hulpvraag behandeld kan worden tien minuten. Als u aangeeft dat er meerdere vragen te bespreken zijn of dat u een langer gesprek wilt, dan houdt de assistente daar rekening mee. U kunt afspraken telefonisch (030-2318110) of online maken. Als u voor 10.00 uur een afspraak maakt, kunt u meestal dezelfde dag nog terecht. Bij het maken van een afspraak kunt u aangeven bij welke arts u een afspraak wilt.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via e-mail of telefoon, of laat een bericht achter via het contactformulier.