Huisartsen

Spreekuren

Spreekuur praktijkondersteuners

Praktijkondersteuners voor lichamelijke aandoeningen Arnica Bosma, Hannie Ales, Stèphanie van der Aa en Elsa van Milligen hebben een eigen spreekuur op maandag, dinsdag,woensdag, donderdag of vrijdag. Zij hebben de volgende spreekuren:

 • Stoppen met roken
 • COPD en astma
 • Preventiespreekuur Hart en Vaatziekten
 • Ouderenzorg
 • Diabetes

Praktijkondersteuner GGZ  Tjitske Kos en Liesbeth van Vondelen hebben elk hun eigen spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag.  Zij kunnen o.a. helpen bij:

 • depressieve klachten
 • slapeloosheid
 • rouwverwerking
 • relatieproblemen
 • angstklachten
 • stress

Spreekuur ouderenverpleegkundige

Voor veel ouderen speelt zelfredzaamheid een belangrijke rol bij de kwaliteit van leven. Een voorwaarde voor zelfredzaamheid is een goed lichamelijk functioneren. Onze ouderenverpleegkundige gaat op verzoek van de huisartsen op bezoek bij oudere patiënten die vaak meer dan één chronisch aandoening hebben. Zij signaleert en inventariseert aanwezige en eventueel toekomstige problemen, die de zelfredzaamheid en het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van de patiënt kunnen bemoeilijken. Samen met de patiënt/mantelzorger en de huisarts stelt zij hiervoor een zorgplan op. Waar nodig schakelt zij hulp in van andere hulpverleners en instanties. Ook zorgt zij voor de coördinatie van de zorg die u ontvangt. Als u zich zorgen maakt over uw zelfredzaamheid nu en in de toekomst, kunt u ook zelf contact opnemen met de praktijk. Ook als u zich als mantelzorger zwaar belast voelt, kunt u contact opnemen met de praktijk.

Spreekuur doktersassistente

De doktersassistente heeft een eigen spreekuur voor de volgende zaken:

 • Hechtingen verwijderen
 • Wrattenbehandeling met stikstof
 • Soa onderzoek
 • Driemaandelijkse controle diabetespatiënt
 • Controle bloeddruk
 • Injecties geven
 • Oren uitspuiten
 • Uitstrijkjes maken voor het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker
 • Hartfilmpje maken (ECG)
 • Onderzoek naar vernauwde beenvaten (Enkel-Arm Index)
 • Onderzoek naar hartritmestoornissen (Holter)

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via e-mail of telefoon, of laat een bericht achter via het contactformulier.