Logopedie

Praktijkinformatie

Logopediepraktijk Binnenstad & Lunetten bestaat sinds 1994 en is gevestigd op drie locaties. Locatie Binnenstad bevindt zich in het Gezondheidscentrum Mariahoek aan de Singel. Locatie Lunetten in het Wijkgezondheidscentrum Lunetten en locatie Scholen Lunetten in de basisscholen Spits, Baanbreker en Klim. In deze praktijk werken 4 logopedisten. De logopedisten zijn all-round opgeleid. Zij onderzoeken en behandelen klachten op het gebied van: spraak, stem, taal, gehoor en eten & drinken. Elke logopedist heeft zich daarnaast, door nascholing en ervaring, extra gespecialiseerd op een aantal gebieden.

Openingstijden

Maandag 08:30 – 20:00
Woensdag 08:30 – 18.00
Donderdag 08:30 – 18:00

Contactgegevens

Logopediepraktijk Binnenstad & Lunetten
Nicolaas Beetsstraat 2A
3511HE Utrecht

Telefoonnummer: 030-2341356

Maandag, woensdag, donderdag telefonisch spreekuur 10.30-11.00 uur

E-mail: info@logopediebinnenstadlunetten.nl

Locatie

Logopediepraktijk

Logopediepraktijk Binnenstad & Lunetten werkt vanuit de eerstelijn van de Gezondheidszorg. 

Op maandag, woensdag en donderdag werkt Muriël Schouten in het Gezondheidscentrum. Ze is all-round logopedist. Daarnaast heeft ze zich uitgebreid bijgeschoold op het gebied van dyslexie, lezen & spellen, stem en meertaligheid.

Behandeling

Na aanmelding bij Logopediepraktijk Binnenstad & Lunetten volgt een intake- en anamnesegesprek. De hulpvraag en de voorgeschiedenis worden hierin besproken. Na het intake- en anamnesegesprek volgt een logopedisch onderzoek. De onderzoeksfase kan meerdere zittingen in beslag nemen. Vervolgens worden behandeldoelen opgesteld. Na overleg met de patiënt wordt de behandeling gestart.