Wat kan de invloed van het klimaat zijn op uw gezondheid?
Het veranderende klimaat heeft wereldwijd invloed op de gezondheid. In Nederland merken we momenteel vooral de gevolgen van luchtvervuiling en extreme warmte.
– Door de toename van luchtvervuiling komen ziektes als Astma en COPD meer voor.
– Toegenomen warme periodes verlengen het pollenseizoen waardoor mensen meer last hebben van hooikoorts en hun astma.
– Bij extreme warmte is er een verhoogd risico op hartinfarcten, zonnesteken en uitdroging.
– De toegenomen zonne-intensiteit verhoogt de kans op het ontwikkelen van vormen van huidkanker.
– Klimaatverandering en pesticiden gebruik dragen bij aan toename van infectieziektes overdraagbaar door dieren. Denk hierbij aan de toename van het aantal teken en daardoor de kans op het krijgen van de ziekte van Lyme. Ook het Coronavirus is hier een voorbeeld van.
– Afname van biodiversiteit en verlies van ecosysteem (minder groen om je heen) en stress om de veranderende wereld kan psychische klachten geven en bijvoorbeeld depressies in de hand werken.

Wat is de invloed van ons gezondheidssysteem op het klimaat?
– De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de totale CO2 uitstoot in Nederland.
– Medicijnresten die in het grondwater belanden zorgen voor ernstige vervuiling van het grondwater, welke vooralsnog niet adequaat te zuiveren zijn.
– Productie van medicijnen zorgt voor milieuproblemen in de landen waar ze gefabriceerd worden (veelal derdewereldlanden waar geen goede controle is op beheersing van de milieu impact).

Wat kan ik doen om de risico’s op gezondheidsklachten door klimaatverandering te
verkleinen?
Uw handelen kan wel degelijk invloed hebben op het verkleinen van het klimaatprobleem.
Ook de risico’s voor uw eigen gezondheid kunt u verkleinen. Lees hieronder hoe u dat kunt doen. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met uw behandelaar in dit gezondheidscentrum.
– Medicatie
o Ook medicijnen zonder recept (bijv. pillen die u bij de drogist koopt) kan schadelijk zijn voor het milieu. Koop daarom kleine hoeveelheden zodat u niet teveel overhoudt. Overweeg of overleg met uw arts of er ook alternatieven zijn.
o Spoel nooit medicijnen door het toilet of gootsteen.
o Lever medicatie die niet meer gebruikt wordt (zonder de verpakking) in bij de apotheek. De apotheek zorgt voor een veilige en meest duurzame verwerking.

– Leefstijl
o Ga over op een meer plantaardige leefstijl.
▪ Dierlijke producten (vlees, zuivel en eieren) hebben een veel grotere impact op het milieu dan plantaardig voedsel (een vegetariër heeft een 7 keer lagere CO2 footprint dan vleeseters, een veganist 21 keer lager).
▪ Het eten van minder dierlijke producten verlaagt het risico op hart- en vaatziektes, diabetes en het ontwikkelen van overgewicht.
o Gebruik voor korte afstanden de fiets of ga te voet.
▪ Beweging vermindert risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziektes, diabetes en overgewicht. Ook zorgt het voor minder ziekenhuisopnames.
▪ Minder uitlaatgassen vermindert SMOG vorming in je directe omgeving.
o Niet roken
▪ Roken en passief roken verhoogt het risico op ontwikkelen van longziektes.
o Zorg voor groen in je omgeving
▪ Groene ruimtes (planten) in steden verminderen de kans op stress, depressie en angst. Ook voor opgroeiende kinderen is dit zeer belangrijk voor hun toekomstige geestelijke ontwikkeling.

Wat doen wij als zorgverleners?
– De meeste ziekenhuizen en de landelijke huisartsenverenigingen hebben de Green Deal ondertekend. Hiermee geven zij aan zich in te zetten om in 2030 49% van de CO2 uitstoot verminderd te hebben en in 2050 CO2 neutraal te zijn.

De Mariahoek heeft het Gouden Klimaatneutraal certificaat behaald. Dit betekent dat wij als gebouw en mensen klimaatneutraal werken. Iedereen komt met de fiets of de trein. Het gebouw is wordt met groene Nederlandse energie van electriciteit voorzien. Meer weten over wat wij nog meer doen? Spreek ons vooral aan.