Missie en Visie

Sinds april 2015 is Gezondheidscentrum Mariahoek aan de Singel gevestigd op de Catharijnesingel en de Nicolaas Beettstraat te Utrecht. Huisartsenpraktijk Mariahoek is de oudste huisartsenpraktijk van Utrecht. Sinds eind dertiger jaren van de vorige eeuw wordt hier wijkgericht eerstelijnszorg geleverd. Op Mariahoek 5 en 6 was de eerste Universitaire afdeling Huisartsgeneeskunde en de eerste huisartsenopleiding van Nederland gevestigd. De oude locatie van de praktijk stond naast de 17e eeuwse schuilkerk Gertrudis en is gelegen naast de 11e eeuwse Pandhof Sinte Marie.

Visie

Het leveren van hoogwaardige zorg in het hart van Utrecht.

Missie

Door kwaliteit en goede samenwerking geven we vorm aan persoonlijke zorg, waarbij toegankelijkheid en aandacht centraal staan.

Waarden

KWALITEIT wordt gewaarborgd door het delen van kennis en het betrekken van de nieuwste ontwikkelingen in uw behandeling.

 

SAMENWERKING van de aanwezige zorgverleners maakt dat de zorg goed afgestemd kan worden op uw vraag en behoefte. 

 

TOEGANKELIJKHEID uit zich door onze bereikbaarheid en de ruimte die er is voor uw zorgvraag in een open ontspannen sfeer.

 

AANDACHT voor u en uw zorgvraag geeft dat we betrokken bij u zijn.