In Gezondheidscentrum, Huisartsen

Griepepidemie neemt toe

De milde griepepidemie die sinds 6 weken in Nederland heerst, neemt weer toe. In de eerste week van 2017 kwamen 92 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten bij de huisarts. De week ervoor waren er dat 79. Er is sprake van een epidemie als er 2 weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen met griepklachten bij de huisarts komen.

Bij de huisarts komen vooral 65-plussers die als gevolg van griep een longontsteking krijgen.

Heeft u griep? Doe de Griep Check en u krijgt advies over wat u kunt doen.

Bron: NIVEL / Nederlands Huisartsen Genootschap, 10 januari 2017

Recent Posts

Leave a Comment