In Huisartsen

Goede en veilige medicijnen zijn van levensbelang. Medicijnen zijn onmisbaar voor miljoenen Nederlanders, maar er is zorg over de resten ervan in het milieu. Dit omdat de medicijnresten na gebruik door de patiënt via het riool in het oppervlaktewater terecht komen. En daarnaast ook omdat mensen medicijnen soms door het toilet en gootsteen spoelen. Medicijnresten kunnen een negatief effect hebben op organismen in water en de bereiding van schoon drinkwater moeilijk maken.

Breng daarom altijd ongebruikte medicijnen terug naar de apotheek of milieu straat. Medicijnresten die ingezameld zijn via de apotheek of milieu straat worden door de afvalverwerker op verantwoorde wijze verwerkt in speciale verbrandingsovens, waarbij reinigingsinstallaties de afvalgassen zuiveren die daarbij vrijkomen.

Hoe lever ik medicijnresten in bij de apotheek?

  • Doosjes: alleen de strips
  • Flesjes en tubes: verwijder (voor je privacy) het etiket
  • Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer

Voor meer achtergrondinformatie over medicijnresten en de gezamenlijke ketenaanpak: www.medicijnresten.org.

Inzamelactie

Tijdens de Week van Ons Water van 16 tot 31 oktober vragen we samen met geneesmiddelenbedrijven, apotheken en alle partners in de zorg éxtra aandacht voor het inleveren van medicijnen met een landelijke inzamelweek. We roepen alle Nederlanders op om ongebruikte medicijnen in te leveren bij hun apotheek. Overleg daarnaast met het apotheekteam over je medicijngebruik, zodat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat medicijnen minder vaak overblijven.

De inzamelweek is een initiatief van: Coalitie Duurzame Farmacie (KNMP, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Neprofarm en Bogin), Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en MediSchoon.

Bij vragen hierover kun je contact opnemen met communicatie@knmp.nl

Recent Posts

Leave a Comment