In Huisartsen

MOTHERING ACROSS BORDERS – MOEDERSCHAPSDIALOGEN

sunday/zondag 12 mei van 14:30-16:30 uur
sunday/zondag 26 mei van 14:30-16:30 uur
sunday/zondag 9 juni van 14:30-16:30 uur

Motherhood across borders

How does it feel to be a mother in a foreign country? What type of challenges and/or opportunities do you see in your new role as a mother? In this series of 3 dialogues we invite you and other mothers to exchange your thoughts and experiences regarding being a mother across the borders.

Sharing is Caring

Are you also a foreign mother living in Utrecht? As a foreign mother, do you feel you have to deal with different challenges than the local mothers? Are you interested in sharing your experiences with other mothers who are in the same “boat”? We invite you for a series of 3 dialogue sessions, where you can exchange your insights dilemmas and dreams. In these sessions we will focus on the following topics: Mothering across the borders; your ideal motherhood image; bilingual-trilingual mothering; mothering as an empowering role; mothering and the labor market.

Najuan Daadleh-Terpstra, an experienced dialogue facilitator and conflict resolution practitioner, is facilitating the dialogues. She has personal experience with the topic.

· Download, print and share the flyer >>>
· What is a dialogue? >>>

Moederschap over grenzen

Hoe voelt het om een moeder in een ander land te zijn? Wat voor uitdagingen en/of kansen zie je in jouw nieuwe rol als moeder? In deze serie van 3 dialogen nodigen wij jou en andere vrouwen uit om jullie ervaringen en ideeën over moederschap in een ander land met elkaar te delen.

Zorgen Delen

Ben je een Utrechtse moeder van over de grens? Die elders is geboren, opgegroeid en recent moeder is geworden? Ervaar je andere uitdagingen en/of kansen dan moeders die hier geboren en getogen zijn? Wil je ervaringen delen met moeders in een vergelijkbare situatie? We nodigen je graag uit voor deze serie van dialoog bijeenkomsten op zondagmiddag. Deze middag delen we ervaringen, dromen en mogelijkheden. We gaan in gesprek over thema’s waar moeders van over de grens mee te maken krijgen zoals 1) Moederschap over de grens 2) Je ideale moeder(beeld)? 3 ) Opvoeden in meer talen 4) Moederschap & werk.

De bijeenkomsten worden begeleid door ervaringsdeskundige en dialoogbegeleider Najuan Daadleh-Terpstra.

· Download, print en deel de flyer
· Wat is een dialoog?

 

Recent Posts

Leave a Comment