In Huisartsen

No Show! Niet verschenen op afspraak!
Het komt regelmatig voor dat patiënten een afspraak maken om vervolgens niet op het spreekuur te verschijnen. Hiermee gaat onnodig spreekuur tijd verloren. Deze verloren tijd gaat met name ten koste van andere patiënten, die ook graag een afspraak willen maken.
Als u de afspraak niet door kunt laten gaan vragen wij u (het liefst 24 uur) van tevoren de afspraak af te zeggen te bellen 030 – 23 18 110 of te e-mailen info@mariahoek.nl  Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Wat gebeurt er wanneer u niet (tijdig) afzegt?

Omdat wij het niet-verschijnen willen beperken hebben wij het No Show Tarief ingevoerd. Dit betekent dat u de  eerste keer bij niet tijdig afzeggen een waarschuwing krijgt. Een volgende keer dat u een afspraak niet tijdig afzegt, ontvangt u van ons een nota, die u  aan de balie contant dient te betalen alvorens u een nieuwe afspraak kunt maken. Dit wordt dus niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Tarieven:       voor een kort consult € 10,00                   voor een lang consult € 20,00

Let op: deze nota wordt niet door uw zorgverzekering vergoed en zult u zelf moeten betalen.
Gezien het feit, dat dit niet meer incidenteel gebeurt, maar te regelmatig, hebben wij ons genoodzaakt gezien, conform landelijke richtlijnen (LHV, Landelijke Huisartsenvereniging) deze regel in te voeren.

Recent Posts

Leave a Comment